In English

Palvelut

You are here

Konseptointi- ja arkkitehtuuripalvelut

 
Konseptoimme ja suunnittelemme kestäviä, liiketoimintaanne tukevia sähköisiä palveluja ja ratkaisuja. Lähtökohtanamme on liiketoimintanne tehostaminen ja loppuasiakkaan tarpeitten syvällinen ymmärtäminen. Palvelujen muotoilu, ratkaisujen suunnittelu, niiden liittymät ja teknologiavalinnat järjestelmäkokonaisuuteen istuvaksi kuuluvat asiantuntijoittemme leipätyöhön.

 

 

Ohjelmistokehitys
 

Tuotamme laadukkaat ohjelmistot räätälöidysti ja toivomallanne teknologialla. Codemen-verkoston asiantuntijayrityksistä löydämme nopeasti kokonaistoimitukseen toteuttavan yrityksen, jonka kokeneet kehittäjät varmistavat ohjelmistotuotteen valmistumisen. Verkostossamme on lisäksi erikoisosaamista useisiin ohjelmistokehityksen erityistehtäviin. Ohjelmiston käyttöliittymät, toiminnallisuus ja teknologia yhdistetään käytettävyydeltään sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Projektihallinnan ratkaisut
 

 
Olemme kehittäneet verkostomme kanssa laatukeskeisen ja ketterän projektitoimitusmallin, joka yhdistää asiantuntemuksemme, välineemme ja palvelumme modulaariseksi kokonaisuudeksi! Toimitamme sekä projektin eri vaiheet (konseptointi, toteutus tai testaus) että projektikokonaisuudet toimitusmallimme mukaisesti hallitusti, sovitussa aikataulussa ja usein vielä lisäominaisuuksin, jotka ylittävät odotukset.
 

 

Asiantuntijapalvelut - kehittäjät ja kehitystiimit

 
Kokoamme vahvat ohjelmistokehitystiimit tai hankimme yksittäiset IT-asiantuntijat projekteihinne. Toteutustyön lisäksi voimme vastata projektin konseptoinnista, katselmoinneista, testauksesta tai projektin johtamisesta. Hoidamme tarvittaessa ohjelmistojen integroinnit muihin ympäristöihin. Tarjoamamme ammattilaiset ovat toimialan parhaita ja oman teknologiansa ylivertaisia osaajia. Tekijöiden keskimääräinen ohjelmistokehityskokemus on yli 10 vuotta.

Pienkehitys ja ohjelmistoylläpito

 
CSO, Codemen Solution Pipeline on tehokas konseptimme ohjelmiston elinkaaren hallintaan. Oli kyseessä Codemenin tai asiakkaan itse kehittämä järjestelmä, ylläpidämme sitä sulavasti ja hoidamme sen pienkehitystä hallitusti. Halutessasi voimme esimerkiksi myös ottaa kokonaan haltuun vanhan järjestelmäsi ja ylläpidämme sitä sen elinkaaren loppuun. Voit rauhassa keskittyä uuden rakentamiseen.

 

 

Ylläpito ja tietoturvapalvelut

 
 
Verkostomme tarjoaa käyttöpalveluja - palvelinylläpitoa, kapasiteettipalveluja ja tietoliikennepalveluja sekä näihin liittyviä tietoturva- ja palvelujen varmennuspalveluja. Asiantuntijoittemme osaavissa käsissä nämä ja raudan ylläpito- ja päivitystyöt hoituvat sovittujen palvelutasojen mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

 

 
 

  

Koulutus ja neuvonta

 
Palveluumme kuuluu aina ratkaisujemme tehokas käyttöönotto. Ratkaisun pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutus sekä uusien käyttöönotettavien menetelmien jalkautus on olennainen osa onnistunutta ohjelmiston käyttöönottoa. Kouluttajamme kokoavat yleisluonteiset koulutusmateriaalit ja luovat asiakaskohtaiset ohjeet, jotka käydään läpi koulutuksissa. Koulutusta täydentävät käyttöönoton tukipalvelut, ns. vierihoito sekä mentorointi.

1