In English

In English

Yrityksestä

You are here

Codemen Oy on keskittynyt tukemaan ja toimittamaan tuloksekkaita ohjelmistokehitysprojekteja

Tuotamme kokonaisia, laajojakin ohjelmistoratkaisuja tai tarjoamme tarvittavan henkilöstön asiakkaidemme sisäiseen ohjelmistotuotantoon.

Luomme menestyksekkäälle työlle puitteen - vastaamme ohjelmistoprojektien koordinoinnista, resursoinnista ja laadunvarmistuksesta. Huolehdimme, että työn taustalla oleva hallinnollinen kerros on riittävä, mutta mahdollisimman kevyt.

Saatte meiltä käyttöönne Suomen parhaat ohjelmistokehittäjät. Osaamisemme painottuu erityisesti Java- ja Open Source-teknologioihin.

Tekijöillä keskimäärin yli 10 vuoden kokemus

Käytämme projekteissamme vain kokeneita ohjelmoijia. Kaikilla työntekijöillämme on vuosien kokemus vaativien tietojärjestelmien kehitys­hankkeista ja keskimäärin yli 10 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä.

Asiakkaalle kokemus näkyy mm. siten, että syntyy nopeasti rakeenteeltaan toimivampaa ja virheettömämpää koodia.

Codemenin tekijät toimivat tavallista yrittäjämäisemmin, mikä näkyy mm. herkkänä asiakkaan kuuntelemisena ja joustavuutena.

Systemaattiset ja notkeat toimintamallit

Systemaattinen toimintatapamme eliminoi huomattavan osan tyypillisistä riskeistä ennakkoon. Näin varmistetaan mm. toimitusten laatu, aikataulu- ja budjettipito.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota notkeaan kommunikointiin projektin kaikkien osapuolten välillä.

Toimitusprosessimme eteneminen on kuvattu Codemenin laatukäsikirjassa, jonka kehittämisessä asiakkaamme ovat olleet mukana. Hallitsemme useita moderneja ohjelmistokehitysmalleja kuten Scrum, Kanban ja Prince2, joista valitsemme kulloinkin sopivimmat, painotamme kuitenkin ketterää toimintamallia.